098 689 436 web@baconnect.hr
Select Page

Impresum

Odgovoran za uređivanje i sadržaj:

B&A CONNECT d.o.o.
Maturovec 6
49217 Krapinske Toplice
Hrvatska

Telefon: +385 (0)99 215 11 12
E-pošta: baconnectba@gmail.com

Pravni oblik: B&A CONNECT d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću osnovano u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima na Trgovačkom sudu u Zagrebu
MBS: 081217283
OIB: 36402872420

Temeljni kapital 20.000 kn je uplaćen u cijelosti.
Osobe ovlaštene za zastupanje
direktor: Biljana Varjačić
OIB: 63285237666
Ulica Antuna Mihanovića 21
49000 Krapina

 

Izjava o odricanju od odgovornosti

B&A CONNECT d.o.o. s velikom pozornošću stvara sadržaje na ovim internetskim stranicama te se brine za njihovu redovitu aktualizaciju. Podaci na internetskim stranicama služe samo kao neobvezno sredstvo općenitog informiranja i ne mogu poslužiti kao zamjena za iscrpno individualno savjetovanje prilikom odluke o suradnji.

B&A CONNECT d.o.o. ne preuzima odgovornost za aktualnost, ispravnost, točnost i potpunost informacija na ovim stranicama, kao ni za njihovu stalnu nesmetanu dostupnost.

Kad upućuje na internetske stranice trećih osoba (poveznice), B&A CONNECT d.o.o. ne preuzima odgovornost za sadržaje povezanih stranica. Klikom na poveznicu napuštate informativnu ponudu društva B&A CONNECT d.o.o. Za ponudu trećih osoba mogu vrijediti drugačija pravila, osobito što se tiče zaštite podataka.